rss

Exkludera kategori från loop, feed & arkiv

Nu när jag bestämde mig för att köra min Blogg30 så bestämde jag ju samtidigt att jag skulle börja skriva lite om träning. För att jag skulle tillåta mig själv att göra detta så var jag tvungen att se till att jag skulle kunna exkludera kategorin från WordPress vanliga loop, RSS-feed och arkiv-sidor. Samtidigt vill jag ju ändå att man skulle kunna följa kategorin om man gjorde det aktiva valet så. Så har jag knåpat ihop lite kod som gör detta möjligt att man nu kan följa RSS-flödet för just min träning om man nu skulle vilja göra detta. Urlen är till feeden är här https://jarnesjo.net/traning/feed/

Koden som gör det möjligt att exkludera det från loopen, RSS och arkiv-sidorna, men inte kategorisidan och dess feed finner du här:

add_action('pre_get_posts', 'jarnesjo_exclude_category' );
function jarnesjo_exclude_category( &$wp_query ) {
	// Exclude from home, feed, but not from category page/feed
	if( is_home() || ( is_feed() && !is_category() ) || ( is_archive() && !is_category() )) {
		set_query_var('category__not_in', array(104)); // Exclude "traning"
	}
}

How to add featured image to RSS in WordPress

Since I updated my blog with this new theme I started to use WordPress post formats.
But I found a problem when I used the post format Image or if I used a featured image as a part of the post. Write about the picture or just posted an image without any text to post. Everything looked fine until I checked the RSS. It just got the headline and nothing more or some text chatting about a picture doesn’t exist.

So here you got the solution:

// Add this in the functions.php
if ( !function_exists( 'add_featured_image_to_rss' ) ) {
	function add_featured_image_to_rss( $content ) {
		global $post;
		if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ){
			$content = get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'large' ) . $content;
		}
		return $content;
	}
}
add_filter( 'the_excerpt_rss', 'add_featured_image_to_rss' );
add_filter( 'the_content_feed', 'add_featured_image_to_rss' );